دوره های آموزشی

منوی سایت

کارشناسی ارشد

کلاسهای ارائه شده توسط نصیر به شرح زیر می باشند. جهت ثبت نام به صورت آنلاین، به پرتال آموزشی بروید.

  جهت مشاهده شرایط ثبت نام و تخفیف به شرایط ثبت نام بروید

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام آنلاین به راهنمای ثبت نام اینترنتی بروید

دوره: رشته: گرایش:
کد کلاسنام درسنام استادتعداد ساعتزمان برگزاریشروعظرفیتشهریهتکمیل
11011مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75شنبه 20:30-14:30  4,850,000 ریال
11012مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75چهارشنبه 14-8  4,850,000 ریال
11013مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75چهارشنبه 21-16  4,850,000 ریال
11014مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75پنج شنبه 14-8  4,850,000 ریال
11022کنترل خطی دكتر ابویی 95جمعه 14-8کد ویژه 6,150,000 ریال
11031الكترونيك مهندس اشرفيان 75چهارشنبه 20:30-14:30  4,850,000 ریال
11032الكترونيك مهندس اسلام‌ پناه 75شنبه و دوشنبه 14-8  4,850,000 ریال
11033الكترونيك مهندس اسلام‌ پناه 75دوشنبه و جمعه 20:30-14:30  4,850,000 ریال
11041الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 65چهارشنبه 14-8  4,200,000 ریال
11042الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 65پنج شنبه 20:30-14:30  4,200,000 ریال
11051ماشين هاي الكتريكي دکتر حلم زاده 48یکشنبه 21-17  3,100,000 ریال
11061بررسي سيستمهاي قدرت دکتر حلم زاده 40سه شنبه 21-17  2,600,000 ریال
11071تجزيه و تحليل سيستمها مهندس تقدسي 75سه شنبه 20:30-14:30  4,850,000 ریال
11072تجزيه و تحليل سيستمها مهندس تقدسي 75پنج شنبه 14-8  4,850,000 ریال
20021معادلات ديفرانسيل استاد کریمی 42چهارشنبه 18:45-14:15  2,650,000 ریال
20022معادلات ديفرانسيل استاد آقاسی 42دوشنبه 21-16:45  2,650,000 ریال
20023معادلات ديفرانسيل استاد کریمی 42پنجشنبه 17:30 - 13  2,650,000 ریال
20031رياضيات مهندسي استاد کریمی 75یکشنبه 16-11 تکمیل ظرفیت4,900,000 ریال
20032رياضيات مهندسي استاد کریمی 75یکشنبه 21- 16  4,900,000 ریال
20033رياضيات مهندسي استاد کریمی 75دوشنبه 19:15-14:15  4,900,000 ریال
12