دوره های آموزشی

منوی سایت

کارشناسی ارشد

کلاسهای ارائه شده توسط نصیر به شرح زیر می باشند. جهت ثبت نام به صورت آنلاین، به پرتال آموزشی بروید.

  جهت مشاهده شرایط ثبت نام و تخفیف به شرایط ثبت نام بروید

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام آنلاین به راهنمای ثبت نام اینترنتی بروید

دوره: رشته: گرایش:
کد کلاسنام درسنام استادتعداد ساعتزمان برگزاریشروعظرفیتشهریهتکمیل
11011مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75شنبه 21-16  4,750,000 ریال
11012مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75چهارشنبه 21-16  4,750,000 ریال
11013مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75پنجشنبه 13-8  4,750,000 ریال
11020کنترل خطی دکتر جبه دار 64شنبه 21-16:30  4,500,000 ریال
11021کنترل خطی دكتر ابویی 75پنج شنبه 20:30-13:30  4,500,000 ریال
11022کنترل خطی دكتر ابویی 75جمعه 20:30-13:30  4,500,000 ریال
11023کنترل خطی دكتر سجاديان 70سه شنبه 20-15  4,500,000 ریال
11031الكترونيك مهندس اشرفيان 70یک شنبه 21-17  4,500,000 ریال
11032الكترونيك مهندس اسلام‌پناه 70پنج شنبه 13-8  4,500,000 ریال
11041الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 60چهارشنبه 21-16  4,500,000 ریال
11042الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 60پنجشنبه 18-13  4,500,000 ریال
11051ماشين هاي الكتريكي دکتر حلم زاده 48دو شنبه 21-17  3,200,000 ریال
11061بررسي سيستمهاي قدرت دکتر حلم زاده 40چهار شنبه 21-17  2,600,000 ریال
11062بررسي سيستمهاي قدرت دکتر حسینی 40یکشنبه 21-17  2,600,000 ریال
11071تجزيه و تحليل سيستمها مهندس تقدسي 65پنج شنبه 18:30-13  4,500,000 ریال
11072تجزيه و تحليل سيستمها مهندس تقدسي 65سه شنبه 20:30-15  4,500,000 ریال
20021معادلات ديفرانسيل مهندس كريمي 40یکشنبه 16-12 درحال تکمیل ظرفیت2,600,000 ریال
20022معادلات ديفرانسيل مهندس كريمي 40پنجشنبه 17-13 درحال تکمیل ظرفیت2,600,000 ریال
20031رياضيات مهندسي مهندس كريمي 75یکشنبه 21-16  4,750,000 ریال
20032رياضيات مهندسي مهندس كريمي 75دوشنبه 17-12 درحال تکمیل ظرفیت4,750,000 ریال
12