دوره های آموزشی

منوی سایت

کارشناسی ارشد

کلاسهای ارائه شده توسط نصیر به شرح زیر می باشند. جهت ثبت نام به صورت آنلاین، به پرتال آموزشی بروید.

  جهت مشاهده شرایط ثبت نام و تخفیف به شرایط ثبت نام بروید

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام آنلاین به راهنمای ثبت نام اینترنتی بروید

دوره: رشته: گرایش:
کد کلاسنام درسنام استادتعداد ساعتزمان برگزاریشروعظرفیتشهریهتکمیل
11011مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 80یکشنبه 20:30-15:30  4,950,000 ریال
11012مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 80چهارشنبه 20:30-15:30  4,950,000 ریال
11013مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 80پنجشنبه 13-8  4,950,000 ریال
11021کنترل خطی دكتر زرگر 75شنبه 20:30-15:30  4,650,000 ریال
11022کنترل خطی دكتر زرگر 75پنجشنبه 19-14  4,650,000 ریال
11031الكترونيك مهندس اشرفيان 75جمعه 19-14  4,650,000 ریال
11032الكترونيك مهندس اسلام‌ پناه 75شنبه 20:30-15:30  4,650,000 ریال
11033الكترونيك مهندس اسلام‌ پناه 75دوشنبه 20:30-15:30  4,650,000 ریال
11041الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 70چهارشنبه 20:30-15:30  4,350,000 ریال
11042الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 70پنجشنبه 19-14  4,350,000 ریال
11051ماشين هاي الكتريكي دکتر حلم زاده 48یکشنبه 21-17  3,000,000 ریال
11061بررسي سيستمهاي قدرت دکتر حلم زاده 40سه شنبه 21-17  2,500,000 ریال
11071تجزيه و تحليل سيستمها مهندس تقدسي 75سه شنبه 20:30-15:30  4,650,000 ریال
11072تجزيه و تحليل سيستمها مهندس تقدسي 75جمعه 13-8  4,650,000 ریال
18042استعداد تحصیلی استاد عرفانیان 90دوشنبه 21-16  4,950,000 ریال
20021معادلات ديفرانسيل مهندس كريمي 40پنجشنبه 19-14  2,600,000 ریال
20022معادلات ديفرانسيل مهندس كريمي 40جمعه 13-8  2,600,000 ریال
20031رياضيات مهندسي مهندس كريمي 75سه شنبه 21-16  4,900,000 ریال
20032رياضيات مهندسي مهندس كريمي 75چهارشنبه 21-16  4,900,000 ریال
20033رياضيات مهندسي مهندس كريمي 75پنجشنبه 13-8  4,900,000 ریال
12