دوره های آموزشی

منوی سایت

کارشناسی ارشد

کلاسهای ارائه شده توسط نصیر به شرح زیر می باشند. جهت ثبت نام به صورت آنلاین، به پرتال آموزشی بروید.

  جهت مشاهده شرایط ثبت نام و تخفیف به شرایط ثبت نام بروید

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام آنلاین به راهنمای ثبت نام اینترنتی بروید

دوره: رشته: گرایش:
کد کلاسنام درسنام استادتعداد ساعتزمان برگزاریشروعظرفیتشهریهتکمیل
11011مدارهای الکتریکی دکتر جبه دار 65+10متعاقبا اعلام میگردد  4,500,000 ریال
11012مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75+10شنبه 21-16  4,500,000 ریال
11013مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75+10پنجشنبه 20-15  4,500,000 ریال
11014مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75+10چهارشنبه 13-8  4,500,000 ریال
11015مدارهای الکتریکی مهندس کهن 70+10متعاقبا اعلام میگردد  4,200,000 ریال
11021کنترل خطی دكتر ابویی 70+10پنجشنبه 21-17  4,200,000 ریال
11022کنترل خطی دكتر ابویی 70+10جمعه 13-8  4,200,000 ریال
11031الكترونيك مهندس اشرفيان 70+10یکشنبه 13-8  4,200,000 ریال
11032الكترونيك مهندس اشرفيان 70+10پنجشنبه 18-13  4,200,000 ریال
11033الكترونيك مهندس کهن 70+10متعاقبا اعلام میگردد  4,200,000 ریال
11034الكترونيك مهندس کهن 70+10متعاقبا اعلام میگردد  4,200,000 ریال
11035الكترونيك مهندس اسلام‌پناه 70+10جمعه 18-12  4,200,000 ریال
11041الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 60+10یکشنبه 18-13  3,600,000 ریال
11042الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 60+10پنجشنبه 13-8  3,600,000 ریال
11051ماشين هاي الكتريكي دکتر حلم زاده 48+8یکشنبه 21-17  2,900,000 ریال
11052ماشين هاي الكتريكي دکتر حلم زاده 48+8چهارشنبه 21-17  2,900,000 ریال
11061بررسي سيستمهاي قدرت دکتر حلم زاده 40+8سه شنبه 21-17  2,400,000 ریال
11062بررسي سيستمهاي قدرت دکتر حسینی 40+8شنبه 12-9  2,400,000 ریال
11071تجزيه و تحليل سيستمها مهندس کهن 65+10متعاقبا اعلام میگردد  3,900,000 ریال
11073تجزيه و تحليل سيستمها مهندس تقدسي 65+10سه شنبه 21-16  3,900,000 ریال
12