دوره های آموزشی

منوی سایت

کارشناسی ارشد

کلاسهای ارائه شده توسط نصیر به شرح زیر می باشند. جهت ثبت نام به صورت آنلاین، به پرتال آموزشی بروید.

  جهت مشاهده شرایط ثبت نام و تخفیف به شرایط ثبت نام بروید

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام آنلاین به راهنمای ثبت نام اینترنتی بروید

دوره: رشته: گرایش:
کد کلاسنام درسنام استادتعداد ساعتزمان برگزاریشروعظرفیتشهریهتکمیل
110111مدارهای الکتریکی دكتر زرگر 75پنج شنبه 20:30-14:30 درآستانه تکمیل ظرفیت4,900,000 ریال
11031الكترونيك مهندس اسلام‌ پناه (انحصارا در نصیر) 75پنج شنبه 14-8  4,900,000 ریال
11041الكترومغناطيس مهندس اشرفيان 65جمعه 14-8  4,250,000 ریال
11051ماشين هاي الكتريكي دکتر حلم زاده 48یکشنبه 21-17  3,100,000 ریال
11061بررسي سيستمهاي قدرت دکتر حلم زاده 40سه شنبه 21-17  2,600,000 ریال
20031رياضيات مهندسي مهندس كريمي 75چهارشنبه 21-16  4,900,000 ریال
51031تجزیه و تحلیل سیستم ها مهندس تقدسي 75جمعه 20:30-14:30  4,900,000 ریال